Όροι και Προϋποθέσεις για το Πρόγραμμα συνεργατών.

Συμφωνητικό

 

Υπογράφοντας ως συνεργάτης στο Πρόγραμμα θυγατρικών Saulidis Nikos Nepa – Olympian Sailing Affiliate (Πρόγραμμα) συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (“Όροι Παροχής Υπηρεσιών”).

 

Η Saoulidis Nikos Nepa – Η Olympian Sailing διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και να αλλάζει τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών από καιρό σε καιρό, χωρίς προειδοποίηση. Οποιεσδήποτε νέες λειτουργίες που αυξάνουν ή ενισχύουν το τρέχον Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νέων εργαλείων και πόρων, υπόκεινται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Η συνεχής χρήση του Προγράμματος μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές συνιστά τη συγκατάθεσή σας για τέτοιου είδους αλλαγές.

Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρακάτω όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του λογαριασμού σας και την απώλεια τυχόν εκκρεμών πληρωμών προμηθειών θυγατρικών που έχουν κερδίσει κατά τη διάρκεια της παραβίασης. Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα Συνεργατών με δική σας ευθύνη.

Όροι Λογαριασμού

 • Θα πρέπει να είστε 18 ετών και άνω για να συμμετάσχετε σε αυτό το Πρόγραμμα.
 • Πρέπει να ζείτε στην Ελληνική Δημοκρατία ή σε μια ευρωπαϊκή χώρα για να είστε συνεργάτης.
 • Πρέπει να είσαι άνθρωπος, όχι bot.
 • Οι λογαριασμοί που έχουν καταχωριστεί από “bots” ή άλλες αυτοματοποιημένες μεθόδους δεν επιτρέπονται.
 • Πρέπει να δώσετε το νόμιμο πλήρες όνομά σας, μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ζητήσατε για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής.
 • Η σύνδεσή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα άτομο – δεν επιτρέπεται μια ενιαία σύνδεση που να μοιράζεται από πολλά άτομα.
 • Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας και του κωδικού πρόσβασής σας. Η Saoulidis Nikos Nepa – Η Olympian Sailing δεν μπορεί και δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή ζημιές από την μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης ασφάλειας.
 • Είστε υπεύθυνοι για το σύνολο των δημοσιεύσεων περιεχομένου και της δραστηριότητας που εμφανίζεται στο λογαριασμό σας.
 • Ένα άτομο ή νομική οντότητα δεν μπορεί να διατηρεί περισσότερους από έναν λογαριασμούς.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Πρόγραμμα Συνεργασίας για οποιοδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.
 • Δεν πρέπει, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, να παραβιάζετε οποιονδήποτε νόμο στη δικαιοδοσία σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).
 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα Συνεργασίας για να κερδίσετε χρήματα στους λογαριασμούς Saulidis Nikos Nepa – Olympian Sailing.

 

Σύνδεσμοι / γραφικά στον ιστότοπό σας, στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή σε άλλες επικοινωνίες

Μόλις εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Συνεργασίας, θα σας δοθεί ένας μοναδικός Κωδικός Συνεργασίας. Έχετε τη δυνατότητα να τοποθετήσετε συνδέσμους, πανό ή άλλα γραφικά που παρέχουμε με τον Κώδικα Συνεργατών στον ιστότοπό σας, στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή σε άλλες επικοινωνίες. Θα σας προσφέρουμε οδηγίες, συνδέσμους και γραφικά (banners) που θα χρησιμοποιηθούν στη σύνδεση με την Saoulidis Nikos Nepa – Olympian Sailing. Μπορούμε να αλλάξουμε το σχεδιασμό του έργου σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση, αλλά δεν θα αλλάξουμε τις διαστάσεις των εικόνων χωρίς την κατάλληλη ειδοποίηση.

 

Για να επιτρέψουμε την ακριβή παρακολούθηση, την αναφορά και την είσπραξη των τελών παραπομπής, θα σας προσφέρουμε ειδικές μορφές συνδέσμων που θα χρησιμοποιηθούν σε όλους τους συνδέσμους μεταξύ του ιστότοπού σας και της Saulidis Nikos Nepa – Olympian Sailing. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι κάθε σύνδεσμος μεταξύ του ιστότοπού σας και της Saulidis Nikos Nepa – Olympian Sailing χρησιμοποιεί κατάλληλα τέτοιες ειδικές μορφές συνδέσμων. Οι συνδέσεις με την Saoulidis Nikos Nepa – Olympian Sailing που τοποθετούνται στον ιστότοπό σας σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία και οι οποίες χρησιμοποιούν σωστά αυτές τις ειδικές μορφές συνδέσμων αναφέρονται ως “Ειδικοί σύνδεσμοι”. Θα εισπράττετε τέλη παραπομπής μόνο για τις πωλήσεις προϊόντων της Saoulidis Nikos Nepa – Olympian Sailing που πραγματοποιείται απευθείας μέσω Ειδικών συνδέσεων. Δεν θα ευθυνόμαστε απέναντί σας για τυχόν δική σας αποτυχία  ή από κάποιον που συστήσατε για να χρησιμοποιήσετε τους ειδικούς συνδέσμους που σας παρέχουμε εσφαλμένα ή πληκτρολογήστε εσφαλμένα τον προσωπικό σας Κωδικό Συνεργάτη, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που η αποτυχία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ποσών που διαφορετικά θα έπρεπε να σας καταβληθούν σύμφωνα με αυτή η συμφωνία.

Οι σύνδεσμοι συνεργατών θα πρέπει να οδηγούν στη σελίδα του προϊόντος που προωθείται.

 

Αμοιβές / προμήθειες παραπομπής και πληρωμή

Για να μπορεί μια πώληση προϊόντων να δικαιούται να κερδίσει ένα τέλος παραπομπής, ο πελάτης πρέπει να πραγματοποιήσει κλικ μέσω ειδικού συνδέσμου από τον ιστότοπό σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων επικοινωνιών στη διεύθυνση https://olympiansailing.com και να ολοκληρώσει μια παραγγελία για ένα προϊόν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σύνδεσης.

Θα πληρώσουμε μόνο προμήθειες για συνδέσμους που παρακολουθούνται και έχουν αναφερθεί αυτόματα από τα συστήματά μας. Δεν θα πληρώσουμε προμήθειες εάν κάποιος λέει ότι αγόρασε ή αν κάποιος λέει ότι εισήγαγε έναν κωδικό παραπομπής αν δεν παρακολουθήθηκε από το σύστημά μας. Μπορούμε μόνο να πληρώνουμε προμήθειες για τις επιχειρήσεις, που παράγονται μέσω σωστά διαμορφωμένων ειδικών συνδέσεων (refferal/affiliate links) που παρακολουθούνται αυτόματα από τα συστήματά μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε τις προμήθειες που κερδήθηκαν μέσω δόλιων, παράνομων ή υπερβολικά επιθετικών, ή αμφισβητήσιμων μεθόδων πωλήσεων ή μάρκετινγκ.

Οι πληρωμές σας ξεκινούν μόνο αφού κερδίζετε περισσότερα από € 20 από προμήθειες παραπομπών. Εάν ο λογαριασμός συνεργάτη σας ποτέ δεν υπερβεί το όριο των € 20 , οι προμήθειές σας δεν θα υλοποιηθούν ούτε θα πληρωθούν. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για την πληρωμή λογαριασμών που έχουν περάσει το όριο των € 20 .

Προσδιορίζοντας τον εαυτό σας ως συνεργάτη της Saoulidis Nikos Nepa – Olympian Sailing

Δεν μπορείτε να εκδώσετε δελτία τύπου για την παρούσα Συμφωνία ή τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα. αυτή η ενέργεια μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό σας από το Πρόγραμμα Συνεργασίας. Επίσης, δεν μπορείτε εσείς να παρουσιάσετε παραπλανητικά ή να εξωραΐσετε τη σχέση ή/και τη συνεργασία μεταξύ εμάς και εσάς, ή να δηλώσετε ότι αναπτύσσετε τα προϊόντα μας, ή να λέτε ότι είστε μέρος/μέτοχος/ιδιοκτήτης,υπάλληλος,αποκλειστικός αντιπρόσωπος κλπ της Saoulidis Nikos Nepa – Olympian Sailing ή να εκφράζετε ή να υποδηλώνετε οποιαδήποτε σχέση μεταξύ μας και εσάς ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας, εκτός εάν ρητά επιτρέπεται από την παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης της έκφρασης ή υπονοώντας ότι υποστηρίζουμε, χορηγούμε, εγκρίνουμε ή συνεισφέρουμε χρήματα σε οποιαδήποτε φιλανθρωπικό ή άλλη σκοπό).

Δεν μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα μέσω των συνδέσμων θυγατρικών σας για αποκλειστική χρήση. Αυτές οι αγορές ενδέχεται να καταλήξουν (κατά τη διακριτική μας ευχέρεια) στην παρακράτηση των τελών παραπομπής ή / και στην καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Όσο τα τρέχοντα κέρδη θυγατρικών σας είναι πάνω από € 20, θα πληρωθείτε κάθε μήνα. Αν δεν έχετε κερδίσει € 20 από την τελευταία σας πληρωμή, θα σας πληρώσουμε τον επόμενο μήνα αφού έχετε περάσει το όριο.
Όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω του Paypal, συνεπώς, κατά την εγγραφή, οι συνεργάτες θα πρέπει να υποδείξουν το email που χρησιμοποιούν για τις πληρωμές Paypal.

 

Ορισμός πελάτη

Οι πελάτες που αγοράζουν προϊόντα μέσω αυτού του Προγράμματος θα θεωρούνται πελάτες μας. Συνεπώς, όλοι οι κανόνες, οι πολιτικές και οι διαδικασίες λειτουργίας που αφορούν τις παραγγελίες πελατών, την εξυπηρέτηση πελατών και τις πωλήσεις προϊόντων θα ισχύουν για αυτούς τους πελάτες. Μπορούμε να αλλάξουμε τις πολιτικές και τις διαδικασίες λειτουργίας ανά πάσα στιγμή. Για παράδειγμα, θα καθορίσουμε τις τιμές που θα χρεωθούν για προϊόντα που πωλούνται στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος σύμφωνα με τις πολιτικές τιμολόγησης μας. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν από καιρού εις καιρό. Επειδή οι αλλαγές τιμών ενδέχεται να επηρεάσουν τα Προϊόντα που έχετε καταχωρίσει στον ιστότοπό σας, δεν πρέπει να εμφανίζετε τις τιμές των προϊόντων στον ιστότοπό σας. Θα χρησιμοποιήσουμε εμπορικά λογικές προσπάθειες για την παροχή ακριβών πληροφοριών, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη διαθεσιμότητα ή την τιμή ενός συγκεκριμένου προϊόντος.

Οι ευθύνες σου

Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του ιστότοπού σας και για όλα τα υλικά που εμφανίζονται στον ιστότοπό σας. Για παράδειγμα, θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για:

– Την τεχνική λειτουργία του ιστότοπού σας και όλου του σχετικού εξοπλισμού

– Τη διασφάλιση της προβολής ειδικών συνδέσμων στον ιστότοπό σας ότι δεν παραβιάζει οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ εσάς και τρίτου μέρους (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, περιορισμών ή απαιτήσεων που σας επιβάλλονται από τρίτο μέρος που φιλοξενεί τον ιστότοπό σας)

– Την ακρίβεια, την αλήθεια και την καταλληλότητα των υλικών που δημοσιεύονται στον ιστότοπό σας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των υλικών που σχετίζονται με το προϊόν και των πληροφοριών που συμπεριλαμβάνετε ή συνδέεστε με τους Ειδικούς συνδέσμους)

– Την βεβαίωση ότι τα υλικά που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπό σας δεν παραβαίνουν ή παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, ιδιωτικού απορρήτου ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων).

– Την εξασφάλιση ότι τα υλικά που δημοσιεύονται στον ιστότοπό σας δεν είναι δυσφημιστικά ή άλλως παράνομα.

– Την βεβαίωση ότι ο ιστότοπός σας αποκαλύπτει με ακρίβεια και με επαρκή τρόπο, είτε μέσω πολιτικής απορρήτου είτε με άλλο τρόπο, τον τρόπο με τον οποίο συλλέγετε, χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε και αποκαλύπτετε τα δεδομένα που συλλέγονται από τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των διαφημιζόμενων) ή διαφημίσεις και συλλέγει πληροφορίες απευθείας από τους επισκέπτες και μπορεί να τοποθετήσει ή να αναγνωρίσει τα cookies στα προγράμματα περιήγησης των επισκεπτών.

Συμμόρφωση με τους νόμους

Ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, συμφωνείτε ότι, ενώ είστε συμμετέχων στο Πρόγραμμα, θα συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους, τις διατάξεις, τους κανόνες, τους κανονισμούς, τις εντολές, τις ελευθερίες, τις άδειες, τις αποφάσεις ή άλλες απαιτήσεις οποιασδήποτε κυβερνητικής αρχής που ασκούν δικαιοδοσία επάνω σε εσάς και την εταιρεία σας, αν οι νόμοι αυτοί ισχύουν τώρα ή αργότερα τεθούν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα. Χωρίς περιορισμό της προαναφερθείσας υποχρέωσης, συμφωνείτε ότι ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους που διέπουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εμπορίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του νόμου CAN-SPAM του 2003, του GDPR και όλων των άλλων αντι-spam του νόμου.

 

Όρος της συμφωνίας και του προγράμματος

Ο όρος αυτής της Συμφωνίας θα ξεκινήσει από την αποδοχή της αίτησής σας από το Πρόγραμμα και θα λήξει όταν τερματιστεί από οποιοδήποτε μέρος. Είτε εσείς, είτε εμείς μπορούμε να τερματίσουμε αυτή τη Συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς αιτία, δίνοντας γραπτή ειδοποίηση στο άλλο μέρος. Με τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας για οποιονδήποτε λόγο, θα διακόψετε αμέσως τη χρήση και θα αφαιρέσετε από τον ιστότοπό σας όλους τους συνδέσμους προς https://olympiansailing.com και όλα τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά μας ενδύματα και τα λογότυπα και όλα τα άλλα υλικά που παρέχονται από ή για λογαριασμό μας σε εσάς σύμφωνα με την παρούσα ή σε σχέση με το Πρόγραμμα. Η Saoulidis Nikos Nepa –  Olympian Sailing διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό του προγράμματος, η Saoulidis Nikos Nepa – Olympian Sailing θα καταβάλει τυχόν οφειλόμενα κέρδη άνω των €20.

 

Τερματισμός

Η Saoulidis Nikos Nepa – Olympian Sailing έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε ή και εν συνόλω τρέχουσα ή μελλοντική χρήση του Προγράμματος Συνεργατών ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία της Saoulidis Nikos Nepa – Olympian Sailing, για οποιονδήποτε λόγο και σε οποιαδήποτε στιγμή.
Ο τερματισμός αυτής της Υπηρεσίας θα έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση ή τη διαγραφή του Λογαριασμού σας ή την φραγή της πρόσβασή σας στο Λογαριασμό σας και την κατάπτωση και την παραίτηση όλων των πιθανών ή αμειβόμενων προμηθειών στο Λογαριασμό σας εάν και εφόσον είχαν κερδιθεί μέσω δόλιων, υπερβολικά επιθετικών, παράνομων ή αμφισβητήσιμων μεθόδων πωλήσεων ή προώθησης ή διαφήμισης. Η Saoulidis Nikos Nepa – Olympian Sailing διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υπηρεσία σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.

 

 

Σχέση των μερών

Εσείς και εμείς είμαστε ανεξάρτητοι συνεργάτες και τίποτε στην παρούσα Συμφωνία δεν θα δημιουργήσει καμία εταιρική σχέση, κοινοπραξία, πρακτορία, franchise, αντιπροσωπεία πωλήσεων ή εργασιακή σχέση μεταξύ μας. Δεν θα έχετε καμία εξουσία να κάνετε ή να δεχτείτε προσφορές ή αντιπροσωπείες για λογαριασμό μας. Δεν θα προβείτε σε καμία δήλωση, είτε στον ιστότοπό σας είτε σε άλλη περίπτωση, που λογικά θα έρχονταν σε αντίθεση με οτιδήποτε στο παρόν τμήμα.

 

Περιορισμοί Ευθύνης

Δεν θα ευθυνόμαστε για έμμεσες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες (ή τυχόν απώλεια εσόδων, κερδών ή δεδομένων) που προκύπτουν σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία ή το Πρόγραμμα, ακόμη και αν μας ειδοποιήσαμε για πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επιπλέον, η συνολική μας ευθύνη που προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση και το Πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει τα συνολικά τέλη παραπομπής που έχουν καταβληθεί ή θα πληρωθούν βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

 

Αποποίηση ευθυνών

Δεν παρέχουμε ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις ή αναπαραστάσεις σχετικά με το Πρόγραμμα ή οποιαδήποτε προϊόντα που πωλούνται μέσω του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων για καταλληλότητα, εμπορευσιμότητα, μη παραβίαση ή οποιεσδήποτε σιωπηρές εγγυήσεις που προκύπτουν από μια πορεία απόδοσης, διαπραγμάτευσης ή εμπορικής χρήσης). Επίσης, δεν δηλώνουμε ότι η λειτουργία της Saoulidis Nikos Nepa – Olympian Sailing θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς λάθη και δεν θα ευθυνόμαστε για τις συνέπειες τυχόν διακοπών ή σφαλμάτων.

 

Ανεξάρτητη έρευνα

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ (ΑΜΕΣΑ Η ΕΜΜΕΣΑ) ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Η ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ.

ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ.

 

Διαιτησία

Κάθε διαφορά που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με την παρούσα συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πραγματικής ή εικαζόμενης παράβασης αυτής), οποιωνδήποτε συναλλαγών ή δραστηριοτήτων βάσει της παρούσας Συμφωνίας ή της σχέσης σας με εμάς ή με οποιαδήποτε από τις θυγατρικές μας, θα υποβληθεί σε εμπιστευτική διαιτησία, με την εξαίρεση ότι, αν με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζετε ή απειλείτε να παραβιάσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας, μπορούμε να ζητήσουμε ανασταλτική ή άλλη κατάλληλη αρωγή σε οποιοδήποτε κράτος ή ομοσπονδιακό δικαστήριο (και συμφωνείτε με μη αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο διεξαγωγής τέτοιων δικαστηρίων) ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο δικαστήριο . Η διαιτησία στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στη συνέχεια της Ελληνικής Ένωσης Διαιτησίας. Η απόφαση του διαιτητή είναι δεσμευτική και μπορεί να κατατεθεί ως απόφαση σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, καμία διαιτησία δυνάμει της παρούσας συμφωνίας δεν θα συνδέεται με διαιτησία που θα συνεπάγεται οποιοδήποτε άλλο μέρος που υπόκειται στην παρούσα συμφωνία, είτε μέσω διαδικασίας διαιτησίας κατηγορίας είτε με άλλο τρόπο.

 

Διάφορα

Η παρούσα συμφωνία διέπεται από τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, χωρίς αναφορά σε κανόνες που διέπουν την επιλογή των νόμων. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε αυτήν τη Συμφωνία, με νόμο ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Με την επιφύλαξη αυτού του περιορισμού, η παρούσα Συμφωνία θα είναι δεσμευτική, προς το όφελος και θα είναι εκτελεστή έναντι των μερών και των αντίστοιχων διαδόχων τους και των εκχωρητών. Η αποτυχία μας να επιβάλουμε την αυστηρή εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας δεν θα αποτελέσει παραίτηση από το δικαίωμά μας για μεταγενέστερη εφαρμογή αυτής της διάταξης ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας Συμφωνίας.

Η αποτυχία της Saoulidis Nikos Nepa – Olympian Sailing να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν θα αποτελεί παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή διάταξη. Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσας και της Saulidis Nikos Nepa – Olympian Sailing και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας, αντικαθιστώντας τυχόν προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ εσας και της Saulidis Nikos Nepa – Olympian Sailing (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών).

 

This page is also available in: English (Αγγλικα)

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience. Cookie policy